Per què una valoració post part? Què es realitza?

 

Les principals disfuncions del sòl pelvià a la població femenina són la incontinència urinària (IU), el prolapse d’òrgans pèlvics (POP), incontinència fecal (IF), dolor pelvià crònic i alteracions en la funció sexual.

Les més recurrents són la IU, POP i IF.

El procés de l’embaràs i el part es considera actualment el principal agent causal de la patologia del sòl pelvià (SP) . Aquests causen traumatismes sobre l’estructura degut al pes matern, úter i fetus, donant com a resultat debilitat i danys a nivell de periné i S.P.

També poden patir estiraments i ruptures dels nervis perifèrics, teixit connectiu i fibres musculars desencadenant les diverses patologies ja descrites.

En un 50% de les dones apareix una certa pèrdua de la funció de suport.

L’embaràs i el part també desencadenen canvis en el teixit connectiu provocant laxitud i pèrdua de força dels lligaments que sostenen els òrgans per la disminució del nombre de fibres de col·lagen i les seves propietats tensores.

Apareixen canvis hormonals com l’augment de relaxina que disminuirà la pressió uretral de tancament per debilitat esfinteriana , provocant debilitat de la fàscia endopèlvica el que facilitarà el descens del coll vesical i l’apertura de l’angle i uretra vesical posterior.

Una altra hormona present és la progesterona, la qual provoca relaxació de la musculatura llisa i per tant redueix el to uretral, vesical i ureteral.

Per acabar hi ha un augment en la freqüència del múscul detrusor, múscul de la bufeta, donant inestabilitat que es traduirà en una bufeta hiperactiva.

A part hem d`afegir els possibles factors agreujants com poden ser l’edat, raça, paritat, menopausa, obesitat, mals hàbits , exercicis d’impacte, patologies associades al SP i el deteriorament funcional i cognitiu.

L ‘incontinència urinària a l’esforç (IUE) postpart és conseqüència de la lesió neuromuscular causada en alguns casos per la distensió. Aquesta podrà resoldre’s en el primer any, o en cas de lesió, la clínica persisteix.

El risc d’IU postpart serà major en pacients que durant l’embaràs hagin presentat clínica i exponencialment major en les IU prèvies a la gestació.

Davant d’aquestes dades i després de presentar les causes i efectes dels embarassos i els parts, cal recalcar la importància de fer una bona valoració tan ginecològica com fisioterapèutica on valorarem el conjunt del Complex Abdomino Pelvis Perineal (CALPP).

Per començar us presentem un document per informar-vos de les diferents tècniques o exploracions que poden realitzar en una valoració i per tal de demanar-vos el vostre consentiment.

Després de mantenir una entrevista amb el professional on li faciliteu les vostres dades, motiu de la consulta i antecedents mèdics i personals (anamnesis) es procedeix amb la valoració corporal.

És important valorar cada component del CALPP de manera individual i en la sinergia del complex. Aquesta valoració ens donarà la informació necessària per saber quin és el problema de base, quins problemes deriven de l’arrel, quines estructures són les afectades per poder aplicar el tractament adequat a cada cas. No tot val per a tots.

La seqüència de la valoració comença amb la vostra posició en bipedestació ( de peus). Ja en aquest punt podem saber si tenim una posició hiperpresiva i errònia que hem de corregir i automatitzar per tal que el CALPP treballi adequadament.

Seguim amb la valoració diafragmàtica i de la respiració per seguir rebent informació de la dinàmica del complex juntament amb la valoració de la diàstasis abdominal, la qual ens informarà de la funcionalitat dels rectes de l’abdomen i possibles hèrnies.

Una faixa abdominal (CORE) competent i equilibrada entre els diferents músculs que la componen és important per tenir un centre d’equilibri correcte i una bona distribució de pressions toràciques i abdominals.

A continuació prosseguim amb exploració de la zona vaginal i intracavitàriament. En ella avaluarem aspectes externs com són trofisme de la mucosa, coloració, temperatura, glàndules de bartolin, reflexes, zona anal, hemorroides … tots aquests ítems ens ajuden a saber l’estat del sistema nerviós de la zona i del sistema immunitari, a part de poder observar possibles obstruccions o cicatrius en la zona externa.

En penúltim lloc trobem l’ avaluació muscular, la qual es realitza múscul a múscul en els tres plans del SP (superficial, diafragma urogenital i pla profund). En ells avaluem el seu estat tensional buscant possibles punts gatells, que provoquen escurçaments i hiperestimulació desencadenant un mal funcionament de l’estructura fins a donar quadres de dolor o debilitat muscular.

També és avaluada la força i resistència necessàries per les funcions de sustentació d’òrgans i bon funcionament dels esfínters.

Per acabar l’exploració ens fixem amb la tansegritat (equilibri entre força i elasticitat) del tàbics anterior y posterior o rectovaginal, fonts de sacs i zona de Delancey. La tansegritat ens dona informació d’equilibri entre musculatura i estructures.

Com podeu observar una valoració del CALPP ha de ser exhaustiva i completa per poder valorar estructura per estructura i així, a traves d’ un tractament personalitzat i adequat, tornar la funcionalitat i equilibri en la seva totalitat .

Us animo a resoldre qualsevol dubte que se us pugui presentar a la recepció de Nanüts, directament al meu Mail escfisio@gmail.com o el telèfon 625854776.

Teniu totes les eines per informar-vos i recuperar-vos.

Una abraçada a totes!!

Elisabet Soler Cubarò

Fisioteràpia Uroginecologica i obstètrica

Col. 9144